Egy fellebbezés elutasítása – novellák

Úgy írok, mintha olvasná, ha nem is okvetlenül azt, amit szeretne. (Miféle történeteket kedvel? Meg kellett volna kérdeznem.) Írás közben semmi se korlátoz, hogy azt tegyem, amit a szív vonzalma diktál: szabad vagyok. Amikor olvas, már önnel vagyok, nem itt. (Kérem, olvassa lassan.). Persze, hogyha nem olvas, egész okoskodásom halomra dől, és nyomban kitűnik e rögeszme beteges természete, amit a tartós bezártság, valamint az átélt szenvedés kellőképpen megmagyaráz.

***

1997-ben megjelent novelláskötetemet a Liget Műhely 2021-ben e-könyvként is kiadta.

https://konyv.ligetmuhely.com/konyv/egy-fellebbezes-elutasitasa-e-konyv/

Egy fellebbezés elutasítása – novellák
Scroll to top